Medical taping

Tapetechnieken worden vaak geassocieerd met sportletsels.

In het dagelijks leven echter komen er ook dikwijls klachten voor van het bewegingsapparaat, die met behulp van een tape of een ondersteunend verband kunnen worden behandeld. Een functionele tape laat immers toe om algemene dagelijkse activiteiten en / of sport vroeger te hervatten.

Taping is echter geen therapie op zich, het is een onderdeel van een volledig revalidatietraject. De patiënt met een letsel, dient naast een tapeverband ook een gericht oefenprogramma te volgen en dit om functioneel herstel te bevorderen, en om recidief te voorkomen.

Definitie : Functionele taping houdt in, dat men een tape of verband aanbrengt op een dusdanige manier dat er een evenwicht bestaat tussen stabiliteit en bewegingsvrijheid.

Dit kan zowel geschieden binnen een gewrichtsfunctie als in een beweging.

Men ondersteunt en beschermt de aangedane weefsels terwijl anderzijds normaal bewegen mogelijk is. Dit normaal en pijnvrij functioneren staat in voor de genezing.

Taping kan zowel preventief als curatief gebeuren.