Tarieven

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt U vinden hoe U voor fysiotherapie verzekerd bent.

Als U verzekerd bent voor fysiotherapie :

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, waardoor de behandelingen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De tarieven zijn dan door de verzekeraar in het contract vastgesteld.

Niet verzekerden voor fysiotherapie en verzekerden van niet gecontracteerde verzekeraars ontvangen maandelijks een nota.

Tarieven 2022

Prestatie vergoeding
Zitting reguliere fysiotherapie 42,00
Zitting reguliere fysiotherapie aan huis 57,50
Zitting manuele therapie 57,50
Zitting manuele therapie aan huis 73,00
Screening, intake en onderzoek
57,20
Screening, intake en onderzoek aan huis 
72,70
Intake na verwijzing
55,50
Intake na verwijzing aan huis
70,90
Telefonisch consult
13,50

Alle bovengenoemde prestaties fysiotherapie (m.u.v. de toeslag voor behandeling aan huis) tellen als 1 zitting.

Voor verstrekte nota’s geldt een betalingstermijn van 30 dagen! Eventuele incassokosten zijn volledig voor rekening van de klant.